Ֆիզիկա (առաջադրանքներ)

Է.Ղազարյանի դասագրքից՝ խնդիրներ 11-27 (էջ 166-168)

11. Ի՞նչ երկարություն ունի նկարում պատկերված չորսուն:

1

3 սմ 8 մմ Читать далее

Реклама

Գիտելիքների ստուգում (ֆիզիկա)

1.ի՞նչ է նշանակում «ֆիզիկա» բառը:

  • Ֆիզիկա բառը առաջացել է հունարեն «ֆյուզիս»՝ բնություն բառից:

2.Ո՞րն է ֆիզիկայի հիմնական խնդիրը:

  • Ճանաչել բնության օրենքները, տարբեր նյութերի հատկությունները և օգտագործել դրանք մարդկանց օգտին:

3.Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան:

  • Ֆիզիկան ուսումնասիրում է մեզ շրջապատող աշխարհը, բնության երևույթները, հայտնաբերում է բնության մեջ տեղի ունեցող տարբեր ֆիզիկական երևույթները, միմյանց կապող օրենքները, բացահայտում երևույթների կապերն ու պատճառները։

Читать далее

Դիտումներ և փորձեր: Ֆիզիկական մեծություններ, ֆիզիկական մեծությունների չափումը, չափման սխալ (հարցեր և առաջադրանքներ)

Ինչպե՞ս ենք գիտելիքներ ձեռք բերում բնության երևույթի մասին:

Ֆիզիկայում որոշ երևույթների ուսումնասիրման համար կատարվում են դիտումներ: Շատ գիտելիքներ մարդիկ ձեռք են բերել այդ եղանակով: 

Ին՞չ է փորձը և ինչով է այն տարբերվում դիտումից:

Փորձերը դիտումներից տարբերվում են նրանով, որ դրանք անցկացվում են որոշակի նպատակով, վաղօրոք մտածված պլանով: Читать далее

Ֆիզիկական մեծություններ, ֆիզիկական մեծությունների չափումը, չափման սխալ

Screenshot_1.png

Չափել ֆիզիկական մեծությունը՝ նշանակում է համեմատել այն համասեռ մեծության հետ, որն ընդունված է որպես միավոր:

Օրինակ՝ չափել սեղանի երկարությունը նշանակում է այն համեմատել երկարության որևէ միավորի, օրինակ մետրի հետ: Читать далее

Վարժություններ 1 — 13 (ֆիզիկա)

1. Նշեցեք, թե հետևյալ բառերից որն է վերաբերում «ֆիզիկական մարմին» հասկացությանը և որը «նյութ» հասկացությունը՝

Նյութ Մարմին
Պղինձ Ինքնաթիռ
Ճենապակի Տիեզերանավ
Ջուր Ինքնահոս
Գրիչ
Ավտոմեքենա

Читать далее