Դասարանական աշխատանք / քիմիա / 23.11— 27.11

  1. Լրացրեք բաց թողնված բառերը

Օքսիներ են կոչվում այն  բարդ   նյութեր, որոնք կազմված են  2  տարրի ատոմներից ,որոնցից մեկը թթվածինն է, որտեղ նրա օքսիդացման աստիճանն` -2   :

Թթուները այն բարդ նյութերն են, որոնք կազմված են ջրածնի  ատոմներից և թթվային մնացորդից:

Հիմքեր են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմներից և հոդրօքսիդ խմբերից: Читать далее

Անօրգանական նյութերի դասակարգումը

Նյութը տարածության մեջ որոշակի ծավալ զբաղեցնող մասնիկների համախումբ է խիստ որոշակի հատկություններով, կառուցվածքով, զանգվածով օժտված: Նյութերը բաժանվում են` պարզ և բարդի:

Պարզ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են մեկ տարրի ատոմներից:

Բարդ են կոչվում այն նյութերը,որոնք կազմված են երկու կամ ավելի տարրի ատոմներից:

Տարրը որոշակի ատոմների տեսակ է:

Պարզ նյութերը բաժանվում են մետաղների և ոչ մետաղների: Читать далее

Դասարանական աշխատանք / քիմիա / 16.11— 20.11

  1. Ո՞րն է չորրորդ «ավելորդ» տարրը` F, Cl, Mn,B r
  • Mn
  1. Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութը ՝ZnS:  Նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները, հարաբերական ատոմային զանգվածները

Читать далее

Դասարանական աշխատանք / քիմիա / 9.11— 13.11

1.Ո՞րն է հինգերորդ «ավելորդ» տարրը` Be, Sr, Zn, Mg, Ca:

Zn

2. Քանի՞ քիմիական տարրից է կազմված հետևյալ նյութը ՝KMnO4: նշիր այդ նյութը կազմող քիմիական տարրերի անվանումները, հարաբերական ատոմային զանգվածները:

3

  • K-կալցիում
  • Mn-մանգան
  • O-թթվածին

Читать далее

Քիմիա / առցան ուսուցում /26.10— 30.10

1*Ավազը խառնվել է փայտի թեփի հետ:Առաջարկե՛ք եղանակ, որի միջոցով հնարավոր է այդ խառնուրդի բաղադրամասերն առանձնացնել:

Խարնուրդի վրա լցնում ենք ջուր, արդյունքում ավազը ծանր մնում է ջրի հատակին, փայտը թեթև է և բարձրանում է ջրի մակերես:

Читать далее

Օքսիդացման աստիճան / քիմիա / առցանց ուսուցում / 19.10

Տարրերի նշան­ ների վերեւում դրված լիցքերը պայմանական են: Այդ պայմանական լիցքն անվանել են օքսիդացման աստիճան:

Օքսիդացման աստիճանի արժեքը որոշվում է այն էլեկտրոնների թվով, որոնք տվյալ տարրի ատո­ մից տեղաշարժվել են դեպի մյուս տարրի ատոմը:

Միացություններում օքսիդացման աստիճան­ների արժեքների գումարը հավասար է զրոյի: Դա հնարավորություն է տալիս հաշվել մի քիմիական տարրի օքսիդացման աստիճանը, եթե հայտնի են տվյալ միացությունում մյուս քիմիական տարրերի օքսիդացման աստիճանները: Այսպես, եթե պա­ հանջվում է որոշել ջրածնի օքսիդացման աստիճանը H2O ապա կազ­մում են հետեւյալ հավասարումը.

Читать далее

Քիմիա / առցան ուսուցում / 19.10— 23.10

1. Լրացրե՛ք աղյուսակը և համեմատե՛ք պղնձի ու ծծմբի հատկությունները. Բնորոշ հատկությունները  

  Պղինձ Ծծումբ
Էլեկտրահաղորդականություն

6•10−7 օհմ−1 մ−1

Ջերմահաղորդականություն

0,941 կալ/սմ

(300 Կ) 0.27 Վտ/(մ·Կ)

Մետաղական փայլ

+

Գույն

կարմիր

դեղին

Խտություն

8,92 գ/սմ³

2,070 գ/սմ³

Հալման ջերմաստիճան

1083 °C

 112,85 °С

Կռելիություն

+

Читать далее

Դասարանական աշխատանք / քիմիա / 28.09 — 02.10

1.Անվանե՛ք որեւէ իր, որը կարելի է պատրաստել տարբեր նյութերից:

Բաժակ – փայտ, պլաստմաս, ապակի, կավ, երկաթ

2.Լրացրե՛ք բաց թողած բառերը.

«Մաքուր են այն նյութերը, որոնք ունեն հաստատուն բաղադրություն, բնորոշ կառուցվածք ու  օժտված են խիստ որոշակի հատկություններով»:

Читать далее