Քիմիա (առցանց դաս 23.05 )

Որոշել 12,25, 32,64 կարգաթվերով  տարրերի միջուկում նեյտրոնների, պրոտոնների, էլեկտրոնների թիվը, նշելով դրանց դիրքը պարբերական համակարգում:

12 -Mg (Մագնեզիում)

 • Միջուկի լիցք- +12
 • Պրոտոններ- +12
 • Նեյտրոններ-12
 • Էլեկտրոներ- -12
 • Խումբ-4
 • Ենթախումբ- Գլխավոր

Читать далее

Քիմիա (առցանց ուսուցում 18.05-22.05)

 1. Որոշել2, 4, 14 կարգաթվերով  տարրերի միջուկում նեյտրոնների  ,պրոտոնների, էլեկտրոնների թիվը:

2` Հելիում

 • Պրոտոններ-+2
 • Նեյտրոններ-2
 • Էլեկտրոններ- -2

4`Բերիլիում

 • Պրոտոններ-+4
 • Նեյտրոններ-5
 • Էլեկտրոններ- -4

Читать далее

Քիմիա (առցանց դաս 15.05)

 1. Գրե՛ք նյութերի քիմիական բանաձեւերը, եթե հայտնի է, որ դրանց բաղադրության մեջ մտնում են.

 • ա) երկաթի մեկ ատոմ եւ քլորի երեք ատոմ — FeCl3
 • բ) ալումինի երկու ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ — Al2O3
 • գ) կալցիումի մեկ ատոմ, ածխածնի մեկ ատոմ եւ թթվածնի երեք ատոմ — CaCO3
 1. Հաշվե՛ք տրված նյութերի հարաբերական մոլե­կուլային զանգվածները:
 • Mr(FeCl3)= Ar(Fe)+3Ar(Cl)=56+3×35,5=162.5
 • Mr(Al2O3)=2Ar(Al)+3Ar(O)=54+48=102
 • Mr(CaCO3)=Ar(Ca)+Ar(C)+3Ar(O)=40+12+48=100

Читать далее

Քիմիա (առցանց ուսուցում 27.04-01.05)

1.Քիմիական տարրերի հատկությունների տեսան­կունից պարզաբանե՛ք՝ ո՞ր հատկություններով են իրար նման եւ որո՞վ տարբեր տրված տարրերի զույգերը.
ա. H և Li 

 • Նմանություն — ունեն հալման ճերմաստիճան, եռման ջերմաստիճան,
 • ՏարբերությունՋրածինը գազ է,  լիթիումը՝ մետաղ

բ. O և N 

 • Նմանություն — երկուսն էլ գազ են, ունեն օքսիդացման աստիճան
 • ՏարբերությունԱզոտն ունի եռման և հալման ջերմաստիճան, իսկ թթվածինը չունի

Читать далее

Քիմիա (առցանց դաս 22.04)

1. Ո՞ր զույգում վերցված նյութերում է թթվածին տարրի զանգվածային բաժինը նույնը.

 • HNO3 և HPO3
 • H3PO4 և H2SO4
 • Al2O3 և CrO3
 • Al2O3 և Cr2O3

2. Հաշվե՛ք հետեւյալ նյութերը կազմող տարրերի զանգվածային բաժինները (%)`ըստ հետեւյալ բանաձեւերը

ա) Na2SO3, բ)AgNO3, գ)CaC2,դ)CO Читать далее

Քիմիա (առցանց դաս 16.04)

1.Ինչպիսի՞ն են քիմիական տարրերի զանգվածային հարաբերությունները հետեւյալ բանաձեւերով արտահայտվող նյութերում.  KNO3, Na2SO4:

 • Ar(K) : Ar(N) : 3Ar(O)=39:14:48
 • 2Ar(Na) : Ar(S) : 4Ar(O)=46:32:64=23:16:32

2.Հաշվե՛ք H2SO4, H3PO4  նյութերի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները:

 • Mr (H2SO4)= 2Ar(H)+ Ar (S)+ 4 Ar (O)= 2+32+64=98
 • Mr (H3PO4 )= 3Ar(H) + Ar(P) + 4Ar(O) = 3+31+64=98

Читать далее