Թարգմանություն գրաբարից

1.Նախադասաթյուններն  աշխարհաբար գրիր՝  բոլոր հնարավոր տարբերակներով՝ քանի ձևով կարող ես՝օգտվելով ստորև տրվածբառերի բացատրություննից:

Ա) Ոչ  յագեսցի ակն տեսանելով, եւ ոչ լցցի ունկն լսելով։ (ԺողովողԱ, 8)

Չի հագենա աչքը տեսնելով և չի լցվի ականջը լսելով:

ոչ յագեսցի           – չհագենա, չի հագենա, չպիտի հագենա, չի հագենալու

ակն                       – աչք(ը)

ոչ լցցի                   — չլցվի, չի լցվի, չպիտի լցվի, չի լցվելու Читать далее