Մաթեմատիկա 51 (Հավասարումներին հանգող խնդիրների լուծումները)

Առաջադրանք 1. Երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու գնացքներ։ Առաջին գնացքի արագությունը 60 կմ/ժ է, իսկ երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։ Դուրս գալուց քանի՞ ժամ անց գնացքների միջև եղած հեռավորությունը հավասար կլինի 90 կմ-ի, եթե քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը 480 կմ է։

 • 60x + 90 + 70x = 480
 • 130x=480-90
 • 130x=390
 • X=390:130
 • X=3 ժ

Պատ.՝ 3 ժ

Читать далее

Մաթեմատիկա 50 (մեկ անհայտով հավասարումներ)

639

 • x-11=17
 • x=17+11
 • x=28
 • 6+x=2
 • X=2-6
 • x=-4
 • 12+x=-6
 • x=-6-12
 • x=-18
 • X+13=5
 • X=5-13
 • x=-8
 • 7x=-14
 • X=-14:7
 • x=-2
 • -17x=51
 • -x=51: 17
 • x=-3
 • 6x=7
 • X=7/6
 • 2x=-13
 • X=-13:2
 • x=-13/2
 • -x=2
 • x=-2

 

Читать далее

Մաթեմատիկա 43 (Ստանդարտ առաջադրանքներ)

Առաջադրանք 1. Մի տակառում կա 500 լ  խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկրորդ տակառում։

 • 500×10:100=50լ
 • 500+50=550լ

Առաջադրանք 2. Մի թիվը 5 անգամ մեծ է մյուսից։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե դրանց գումարը հավասար է 60-ի: Читать далее

Մաթեմատիկա 42 (Տասնորդական կոտորակների բազմապատկումը:)

 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.
 • ե) 1,11 ⋅ 0,32= 0,3552
 • զ) 0,92 ⋅ 10,03=9,2276
 1. Կատարե՛ք բազմապատկում.
 • ա) 6,251 ⋅ 7=43,757
 • դ) 14,55 ⋅ 2=29,1
 • է) 7,86 ⋅ 12=94,32
 • բ) 0,302 ⋅ 5=1,51
 • ե) 0,04 ⋅ 85=3,4
 • ը) 12,5 ⋅ 80=1000
 • գ) 18,11 ⋅ 30,=543,3
 • զ) 6,37 ⋅ 9=57,33
 • թ) 31,232 ⋅ 25=780,8

Читать далее

Մաթեմատիկա 41 (Տասնորդական կոտորակների գումարումը և հանումը:)

Տասնորդական կոտորակները  գումարելու (հանելուհամար պետքէ ՝ 

 1. հավասարեցնել ստորակետից հետո եկող թվանշաններիքանակները
 2. դրանք գրել  իրար տակ այնպեսոր ստորակետը լինի ստորակետիտակ
 3. կատարել գումարումը(հանումը)՝ անտեսելով ստորակետները
 4.  Վերականգնել ստորակետը:

Առաջադրանք 1. Կատարիր  հանումը.

 • ա) 3,56 – 2,14= 1,42
 • բ) 81,22 – 53,12= 28,1
 •  գ) 111,782 – 65,327= 46,455
 •  դ) 17,1 – 8,256= 8.844
 •  ե) 0,625 – 0,1= 0.525
 •  զ) 7,35 – 6,35= 1

Читать далее