Ուղղանկյունանիստի ծավալ

Untitled

Ծավալ նշանակում են V տառով: 

Ուղղանկյունանիստի չափումներն են՝ 4մ, 5մ, 3մ

  • V=4x5x3
  • V=60մ3

Այսպիսով՝ ուղղանկյունանիստի ծավալը հավասար է 3 չափումների արտադրյալին:

V=abc Читать далее

Реклама

Ուղղանկյունանիստ, խորանարդ

Ուղղանկյունանիստի մակերևույթը կազմում են վեց ուղղանկյունաձև նիստերը` 4 կողային նիստերից և 5 հիմքերից:
r.png
Հանդիպակաց նիստերն իրար հավասար են, հետևաբար հավասար են նրանց մակերեսները։
Ուղղանկյունանիստի մակերևույթի մակերեսը հավասար է նիստերի մակերեսների գումարին, ուստի և հաշվվում է հետևյալ բանաձևով.
S = 2ab + 2ac + 2bc
S = 2 ⋅ (ab + ac + bc)
որտեղ a­-ն, b-­ն, c­-ն ուղղանկյունանիստի չափումներն են։

Читать далее

Ռացիոնալ թվերի գումարում և հանում:

Կանոն 1. Միևնույն նշանով ռացիոնալ թվերը գումարելու համար պետք է գումարել նրանց բացարձակ արժեքները և ստացված թվից առաջ դնել գումարելիների ընդհանուր նշանը։

Կանոն 2. Տարբեր նշաններով երկու ռացիոնալ թվեր գումարելու համար պետք է այդ թվերի բացարձակ արժեքներից ավելի մեծից հանել ավելի փոքրը և ստացված թվից առաջ դնել այն գումարելիի նշանը, որի բացարձակ արժեքն ավելի մեծ է։

Ամբողջ թվերի գումարման օրենքը

Բնական և կոտորակային թվերի գումարման ձեզ հայտնի տեղափոխական և զուգորդական օրենքները ճիշտ են նաև ամբողջ թվերի համար։

 Տեղափոխական օրենք :
Երկու ամբողջ թվերի գումարը գումարելիների տեղերը փոխանակելիս մնում է նույնը։
Թվերի փոխարեն գործածելով տառերը՝ այս օրենքը կարելի է գրի առնել հետևյալ կերպ.
 a + b = b + a

Զուգորդական օրենք 
Եթե երկու ամբողջ թվերի գումարին ավելացվում է մի երրորդ ամբողջ թիվ, արդյունքը հավասար է այն ամբողջ թվին, որը ստացվում է առաջին թվին երկրորդ և երրորդ թվերի գումարն ավելացնելիս.
(a + b) + c = a + (b + c)

Կոտորակների հիմնական հատկությունը, կրճատում

Դիտարկենք այս երեք նկարները, որոնցում կանաչով ներկված է շրջանի կեսը:
Новый точечный рисунок (3).bmp
Առաջին նկարում ներկված է շրջանի 1/2-ը, երկրորդում՝ 2/4-ը և երրորդում՝ 4/8-ը:
Բոլոր երեք կոտորակները իրար հավասար են՝ 1/2=2/4=4/8, բայց դրանց համարիչներն ու հայտարարները տարբեր են:

Читать далее

Տասնորդական կոտորակներ

Այն սովորական կոտորակը, որի հայտարարը մեկից տարբեր կարգային միավոր է, կոչվում է տասնորդական կոտորակ։ Տասնորդական կոտորակներ են, օրինակ`  1/10,  3/100, 41/1000, 54/10…  կոտորակները։

Այն դրական տասնորդական կոտորակը, որի համարիչը 1 է, կոչվում է համակարգային տասնորդական կոտորակ։ Ամենամեծ համակարգային տասնորդական կոտորակը  1/10  -ն է։ Читать далее

Ամբողջ թվերի բազմապատկման օրենքները

Ամբողջ թվերի համար ճիշտ են ոչ միայն գումարման օրենքները, այլև բազմապատկման տեղափոխական, զուգորդական և բաշխական օրենքները։

Տեղափոխական օրենք. Երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը արտադրիչների տեղերը փոխանակելիս չի փոխվում.

a · b = b · a  Читать далее

Ամբողջ թվերի բազմապատկումը և բաժանումը

Կանոն 1. Տարբեր նշաններ ունեցող երկու ամբողջ թվերի արտադրյալը բացասական ամբողջ թիվ է, որի բացարձակ արժեքը հավասար է արտադրիչների բացարձակ արժեքների արտադրյալին։ 

(–6) · (+3) = –((+6) · (+3)) = –(6 · 3) = –18 Читать далее

Ամբողջ թվերի հանումը

Իմանալով, թե ինչպես է կատարվում ամբողջ թվերի գումարումը` դժվար չէ հասկանալ, թե ինչպես պիտի կատարվի նրանց հանումը։

Բերենք օրինակ.

  • −3 − (+ 4) = −3 + (−4) = −7
  • −6 − (−7) = −6 + (+ 7) = 1
  • 5 − (−3) = 5 + (+ 3) = 8

Читать далее