Հանրահաշիվ 21.10 (բազմանդամներ)

Առաջադրանք 1. Աշխատանք գրքից՝ 74-77

74. Անվանեք բազմանդամի անդամները.

ա) a + b + c a, b, c
բ) a2 + ab + b2 a2, ab, b2
գ) a2 − 2ab + b2 a2, -2ab, b2
դ) x3 − 3x2 + 3x − 1 x3, -3x2, 3x, -1

Читать далее

Реклама

Հանրահաշիվ 15.10

65. Տրված միանդամների մեջ գտեք նմանները  

ա) a2bc, 2abca, a3bc, −3bca2;

բ) a2b, −aba2, −3a2b0, 7a2ba:

ա) a2bc նման է — 3bca2

2abca նման է a3bc

բ) a2b նման են 3a2b0

aba2 նման են 7a2ba

66. Տրված միանդամների մեջ գտեք նմանները  

ա) 2a3b, 3a4b2, 4a3b, 80a4b2, a3b, −a4b2, a, 6p2x, −c, (−5)a3b, 6a4b2, −4p2x;

բ) 0a2b3, −3a3b2, 0ab, 12a2b3, 2a3b2: Читать далее