Защищено: Հանրահաշիվ (նախագիծ)

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Հանրահաշիվ 10.12 (Տարբերության քառակուսին)

Հետևյալ ակնհայտ հավասարություններից՝ (a-b)2=(a-b)(a-b)=aa-ba-ab+bb=a2-2ab+b2 ստանում ենք՝   (a-b)2=a2-2ab+b2

Այս հավասարությունը անվանում են տարբերության քառակուս բանաձև:

Այս բանաձևը նույնպես հաճախ կիրառվում է հաշվարկների պարզեցման համար, օրինակ՝ 492=(50-1)2=502-2*50*1+12=2401:

Առաջադրանքներ

1) Բարձացրեք քառակուսի.

 1. (a-b)2=a2-2ab+b2
 2. (x-4)2=x2-8x+16
 3. (1-m)2=1-2m+m2
 4. (6-p)2=36-12p+p2
 5. (2a-3)2=4a2-12a+9
 6. (4x-2y)2=16x2-16xy+4y2
 7. (a-b2)2=a2-2ab2+b4
 8. (x3-y)2=x6-2x3y+y2
 9. (m3-n2)2=m6-2m3n2+n4
 10. (a3-2b)2=a6-4a3b+4b2

Читать далее

Հանրահաշիվ 09.12. (Գումարի քառակուսին)

Ըստ սահմանման`                   (a+b)2=(a+b)(a+b)

Օգտվելով բազմանդամը բազմանդամով բազմապատկելու կանոնից՝ ստանում ենք՝

(a+b)2=(a+b)(a+b)=aa+ab+ba+bb=a2+2ab+b2

Այսպիսով՝  (a+b)2=a2+2ab+b2 հավասարությունն անվանում են գումարի քառակուսու բանաձև:

Գումարի քառակուսու բանաձևը հաճախ կիրառվում է հաշվարկների պարզեցման համար, օրինակ՝ 512=(50+1)2=502+2*50*1+12=2601: Читать далее

Հանրահաշիվ 02.12 (Ամրապնդում ենք անցած թեմաները)

1-ից մեծ և 100-ից փոքր քանի՞ բնական թիվ կա, որ ոչ 2-ի է բաժանվում, ոչ էլ 3-ի:

34

1

1.      7a 2.      2b 3.      4x
4.      6y 5.      2a-8b 6.      2x2-3x
7.      2x+2-3y 8.      8ab+4a+4b
9.      2a-2b-2c 10.  -5m-5+2n

Читать далее

Հանրահաշիվ 26.11 (Բազմանդամների արտադրյալը)

1.Առաջադրանքներ(դասարանում)

Կատարել բազմապատկում.

 • 1)  (x+2)(x-3)=x2-3x+2x-6=x2-x-6
 • 2) (5x+1)(2x+4)=5x2+20x+2x+4=5x2+22x+4
 • 3) (3b+2)(4-b)=12b-3b2+8-2b=10b-3b2+8
 • 4) (2y-5)(4y-3)=8y2-6y-20y+15=8y2-26y+15
 • 5) (3a+4)(2a-3)=6a2-9a+8a-12=6a2-a-12
 • 6) (7z-3)(5z-2)=35z2-14z-15z+6=35z2-29z+6
 • 7) (2-4x)(1-3x)=2-6x-4x+12x2=2-10x+12x2
 • 8) (3-2x)(5x+1)=15x+3-10x2-2x=13x+3-10x2
 • 9) (4b-5c)(3b+4c)=12b2+16bc-15bc-20c2=12b2+bc-20c2
 • 10) (2x-5y)(3x-2y)=6x2-4xy-15xy+10y2=6x2-19xy+10y2

Читать далее