Հանրահաշիվ / Դաս 12 / Խնդիրների լուծում առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգերի օգնությամբ / 16.11

 1. Մի թիվը 7-ով մեծ է մյուսից։ Եթե փոքր թիվը մեծացվի 2 անգամ, իսկ մեծը՝ 3 անգամ, ապա նրանց գումարը կդառնա 51։ Գտեք այդ թվերը։
 • x, y
 • {x-y=7
 • {2y +  3x = 51           
 • 2y+3 (7+y)=51
 • 2y+ 21 + 3y=51
 • 5y +21=51
 • 5y=51-21
 • 5y=30
 • y=6
 • x= 7+y=7+6=13
 • x=13

Читать далее

Խնդիրների լուծում առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգերի օգնությամբ (Տեսական նյութ)

Երկու անհայտներով համակարգերի միջոցով հաճախ հաջողվում է լուծել տեքստային խնդիրներ:
Խնդրի լուծումը կարելի է բաժանել երեք քայլի.
 • առաջին քայլ՝ համակարգի կազմում
 • երկրորդ քայլ՝ համակարգի լուծում  
 • երրորդ քայլ՝ խնդրի պատասխանը 

Читать далее

Ամփոփիչ աշխատանք / հանրահաշիվ-երկրաչափություն / 30.10

 1. Գտեք երկու փոփոխականով հավասարման երեք լուծումներ. x+y-5=0:

3+2-5=0

5+0-5=0

1+4-5=0

 1. Գրեք համակարգի հավասարումներում անհայտների գործակիցները և ազատ անդամները.

{7x-y=0

{3x-y+12=0

 • x=7; 3
 • y=-1; -1
 • ազատ անդամ =12

Читать далее

Գործակիցների հավասարեցման (գումարման) եղանակ (Տեսական նյութ)

Համակարգերի լուծման տեղադրման եղանակից բացի կա նաև այլ եղանակ, որն անվանում են գործակիցների հավասարեցման կամ գումարման եղանակ:

Գումարման եղանակ

1. Հավասարեցնել (եթե անհրաժեշտ է) փոփոխականներից մեկի գործակիցների մոդուլները:
2. Գումարել կամ հանել հավասարումները: Լուծել ստացված մեկ փոփոխականով հավասարումը և գտնել անհայտներից մեկը:  

Читать далее