Երկրաչափություն/ Դաս 13 / Խնդիրներ կրկնության համար / 20.11.2020թ

 1. Գտեք ABCD զուգահեռագծի անկյունները, եթե նրա մի կողմին առընթեր անկյունների տարբերությունը 70 աստիճան է:

 

 1. Գտեք ուռուցիկ տասանկյան  անկյունները, եթե դրանք իրար հավասար են

(10-2)x180=1440

1440:10=1440 Читать далее

Երկրաչափություն/ Դաս 12 / Քառակուսի / 17.11.2020թ

Սահմանում Քառակուսի կոչվում է այն ուղղանկյունը, որի բոլոր կողմերը հավասար են:

Քառակուսին օժտված է ինչպես ուղղանկյան, այնպես էլ շեղանկյան հատկություններով:

Ձևակերպենք քառակուսու հիմնական հատկությունները.

ա) քառակուսու բոլոր անկյունները ուղիղ են` 900

բ) Քառակուսու բոլոր կողմերը հավասար են՝ AB=BC=CD=AD

Читать далее

Երկրաչափություն/ Դաս 11 / Շեղանկյուն / 13.11.2020թ

Սահմանում Շեղանկյուն կոչվում է այն զուգահեռագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են:

Շեղանկյան առանձնահատկությունն է՝

Հատկություն Շեղանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են և կիսում են շեղանկյան անկյունները ACBD, <ABD=<DBC, <ADB=<BDC, <BAC=<CAD, <DCA=<ACB:

 • ա) Շեղանկյան հանդիպակաց կողմերը հավասար են՝ AB=BC=CD=AD (քանի որ հավասար են բոլոր կողմերը):
 • բ) Շեղանկյան հանդիպակաց անկյունները հավասար են՝ A=CB=D
 • գ) Շեղանկյան անկյունագծերը հատման կետով կիսվում են՝ BO=ODAO=OC
 • դ) Շեղանկյան կողմին առընթեր անկյունների գումարը 180° է՝ A+D=180°
 • ե) Շեղանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են՝ ACBD
 • զ) Շեղանկյան անկյունագծերը նաև անկյունների կիսորդներ են (անկյունները կիսում են)
 • է)  Անկյունագծերը շեղանկյունը բաժանում են չորս հավասար ուղղանկյուն եռանկյունների՝ ABOCBOCDOADO եռանկյունները հավասար ուղղանկյուն եռանկյուններ են:

Читать далее

Երկրաչափություն/ Դաս 10 / Ուղղանկյուն/ 27.10.2020թ

1) ABCD ուղղանկյան անկյունագծերը հատվում են O կետում: <COD=600, CD=10սմ: Գտեք ուղղանկյան անկյունագծերը:

 •  (180-60):2=600
 • Եռանկյուն COD-ն հավասարակողմ  է:
 • 10+10=20

2) Գտեք ABCD ուղղանկյան պարագիծը, եթե A անկյան կիսորդը տրոհում է՝

ա) BC կողմը 45,6սմ և 7,85սմ երկարությամբ հատվածների,

 • 45.6+7.85=53.85սմ
 • BA=CD=45.6սմ
 • P=(53,45×2)+(45,6×2)
 • P=198.1սմ

Читать далее

Երկրաչափություն/ Դաս 9 / Սեղան/ 20.10.2020թ

1. Գտեք AD և BC հիմքերով սեղանի B և D անկյունները, եթե <A=360, <C=1170:

 • <D=360:2-36=1440
 • <B=360:2-117=630

2. Հավասարասրուն սեղանի մեծ հիմքը 4մ է, սրունքը՝ 2մ, իսկ դրանց կազմած անկյունը՝ 600: Գտեք սեղանի փոքր հիմքը:

Читать далее

Երկրաչափություն/ Դաս 8 / Եռանկյան միջին գիծը/ 13.10.2020թ

Եռանկյան միջին գիծը (Տեսական նյութ)

1. Եռանկյան կողմերը հավասար են 6սմ, 8սմ, 10սմ: Գտեք այն եռանկյան պարագիծը, որի կողմերը տրված եռանկյան միջին գծեր են:

 • AC=6
 • CB=8
 • AB=10

Ըստ թեորեմի՝ Եռանկյան միջին գիծը զուգահեռ է նրա կողմերից մեկին և հավասար այդ կողմի կեսին: Читать далее

Եռանկյան միջին գիծը (Տեսական նյութ)

Սահամանում: Եռանկյան երկու կողմերի միջնակետերը միացնող հատվածը կոչվում է եռանկյան միջին գիծ:

Թեորեմ:  Եռանկյան միջին գիծը զուգահեռ է նրա կողմերից մեկին և հավասար այդ կողմի կեսին:

Читать далее