Եռանկյան անհավասարություն (առցանց դաս 15.05)

Թեորեմ  : Եռանկյան յուրաքանչյուր կողմը փոքր է մյուս երկու կողմերի գումարից:

Հետևանք: Մի ուղղի վրա չգտնվող ցանկացած երեք՝ A, B և C կետերի համար տեղի ունեն հետևյալ անհավասարությունները. Читать далее

Երկրաչափություն (առցանց ուսուցում 27.04-01.05)

Թեորեմ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև առնչությունների մասին

 1. ABC ուղղանկյուն եռանկյունում AB=15, BC=8, AC=17: Ո՞րն է ABC եռանկյան ներքնաձիգը:

Ներքնաձիգը AC=17, որովհետև նա ամենամեծն է:

 1. ABC ուղղանկյուն եռանկյունում AB=12, BC=13, AC=5: Ո՞րն է ABC եռանկյունը էջերը:

AB և AC

Читать далее

Թեորեմ եռանկյան կողմերի և անկյունների միջև առնչությունների մասին (առցանց ուսուցում 27.04-01.05)

Թեորեմ:Եռանկյան ավելի մեծ կողմի դիմաց ընկած է ավելի մեծ անկյուն և հակառակը, ավելի մեծ անկյան դիմաց ընկած է ավելի մեծ կողմ:

Untitled Հետևանք 1. Ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգը մեծ է էջից:

Հետևանք 2. (հավասարասրուն եռանկյան հայտանիշ) Եթե եռանկյան երկու անկյունները հավասար են, ապա եռանկյունը հավասարասրուն է:

Читать далее

Երկրաչափություն (առցանց դաս 24.04)

Ավարտիր նախադասությունը՝

 • 1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը հավասար է 900
 • 2. Ուղղանկյուն եռանկյան 30˚-ի անկյան դիմացի էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին
 • 3.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, ապա այդ էջի    հանդիպակաց անկյունը հավասար է 300
 • 4.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունը 45˚է, ապա  մյուս անկյունն էլ է 450
 • 5.Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն կոչվում է այն եռանկյունը, որի սրունքները հավասար են:

Читать далее

Երկրաչափություն (առցանց ուսուցում 13.04-17.04)

178. Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուննրից մեկը 210 է: Գտեք մյուս սուր անկյունը:

180-(90+21)=690

 1. Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը չորս անգամ մեծ է մյուսից: Գտեք այդ անկյունները:
 • 4+1=5
 • 90:5=180
 • 18×4=720

Читать далее

Ուղղանկյուն եռանկյան հատկությունները (առցանց դաս 10.04)

Ուղղանկյուն եռանկյան հատկությունները (տեսական մաս)

1) Տրված է ABC  C ուղիղ անկյունով ուղղանկյուն եռանկյուն, որտեղ՝ <A=370: Գտնել <B-ն:

180-(90+37)=530

2) ABC-ն A ուղիղ անկյունով հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն է/այսինքն էջերը հավասար են/: Գտեք մյուս անկյունները:

(180-90):2=450

Պատ.՝ 450, 450

Читать далее

Ուղղանկյուն եռանկյան հատկությունները (տեսական մաս (առցանց դաս 10.04))

Ուսումնասիրեք ուղղանկյուն եռանկյան մի քանի  կարևոր հատկություններ:

Հատկություն 1. Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը հավասար է 900:

1

Читать далее

Սուրանկյուն, բութանկյուն, ուղղանկյուն եռանկյուններ (առցանց դաս 02.04)

1132. ABC եռանկյունում <А=400, <B=690: Գտեք <C

Քանի որ եռանկյան բոլոր անկյունների գումարը 1800 է ապա

180-(40+69)=710

 1. ABC եռանկյան անկյունները իրար հավասար են: Գտեք եռանկյան անկյունները:

180:3=600

Читать далее