Ավարտական աշխատանք մաթեմատիկայից

1.Լուծիր խնդիրը՝ Մի տակառում կա 500 լ խաղողի հյութ, իսկ մյուսում՝ 10 %-ով ավելի։ Քանի՞ լիտր խաղողի հյութ կա երկու տակառներում:

 • 500×10:100=50 լ
 • 500+50=550 լ
 • 500+550=1050 լ

Պատ.՝ 1050 լ

Читать далее

Реклама

Ինքնաստուգման նախապատրաստական աշխատանք (մաթեմատիկա)

1. Լուծիր հավասարումը:

ա)  8x + 3 = 14

8x=14 – 3

X = 11/8

բ) 3x – 57 = 88

3x=88+55

X=48,3

գ) 60+2x = 120 – x

3x=120-60

x=20

դ) 3x + 7 = 11

3x=11-7

X=4/3

ե) (+8) ⋅ x + 1 = +1

8x=1-1

X=0

զ) (–6) ⋅ x – 7 = –25

-6x=-18

X=3

Читать далее

Տրամաբանական մաթեմատիկա 22

1.Պիրանյա ձուկը ամեն օր պետք է ուտի իր քաշի 10 տոկոսի չափով կեր:  Ակվարիումում կա երկու 150 գրամանոց ձուկ, երեք 1,5 կիլոգրամանոց ձուկ և հինգ 1990 գրամանոց ձուկ: 2016 թվականի փետրվար ամսին քանի՞ կիլոգրամ կեր է պահանջվել ակվարիումի բոլոր ձկներին կերակրելու համար:

 • 9950+300+4500=14750 կգ
 • 14750×10:100=1475 կգ
 • 1475 x 29=42775 կգ

Պատ.՝ 42775 կգ Читать далее

Մաթեմատիկա 51 (Հավասարումներին հանգող խնդիրների լուծումները)

Առաջադրանք 1. Երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ են դուրս եկել երկու գնացքներ։ Առաջին գնացքի արագությունը 60 կմ/ժ է, իսկ երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։ Դուրս գալուց քանի՞ ժամ անց գնացքների միջև եղած հեռավորությունը հավասար կլինի 90 կմ-ի, եթե քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը 480 կմ է։

 • 60x + 90 + 70x = 480
 • 130x=480-90
 • 130x=390
 • X=390:130
 • X=3 ժ

Պատ.՝ 3 ժ

Читать далее