Երկրաչափություն/ Դաս 13 / Խնդիրներ կրկնության համար / 20.11.2020թ

 1. Գտեք ABCD զուգահեռագծի անկյունները, եթե նրա մի կողմին առընթեր անկյունների տարբերությունը 70 աստիճան է:

 

 1. Գտեք ուռուցիկ տասանկյան  անկյունները, եթե դրանք իրար հավասար են

(10-2)x180=1440

1440:10=1440 Читать далее

Երկրաչափություն/ Դաս 12 / Քառակուսի / 17.11.2020թ

Սահմանում Քառակուսի կոչվում է այն ուղղանկյունը, որի բոլոր կողմերը հավասար են:

Քառակուսին օժտված է ինչպես ուղղանկյան, այնպես էլ շեղանկյան հատկություններով:

Ձևակերպենք քառակուսու հիմնական հատկությունները.

ա) քառակուսու բոլոր անկյունները ուղիղ են` 900

բ) Քառակուսու բոլոր կողմերը հավասար են՝ AB=BC=CD=AD

Читать далее

Հանրահաշիվ / Դաս 12 / Խնդիրների լուծում առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգերի օգնությամբ / 16.11

 1. Մի թիվը 7-ով մեծ է մյուսից։ Եթե փոքր թիվը մեծացվի 2 անգամ, իսկ մեծը՝ 3 անգամ, ապա նրանց գումարը կդառնա 51։ Գտեք այդ թվերը։
 • x, y
 • {x-y=7
 • {2y +  3x = 51           
 • 2y+3 (7+y)=51
 • 2y+ 21 + 3y=51
 • 5y +21=51
 • 5y=51-21
 • 5y=30
 • y=6
 • x= 7+y=7+6=13
 • x=13

Читать далее

Երկրաչափություն/ Դաս 11 / Շեղանկյուն / 13.11.2020թ

Սահմանում Շեղանկյուն կոչվում է այն զուգահեռագիծը, որի բոլոր կողմերը հավասար են:

Շեղանկյան առանձնահատկությունն է՝

Հատկություն Շեղանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են և կիսում են շեղանկյան անկյունները ACBD, <ABD=<DBC, <ADB=<BDC, <BAC=<CAD, <DCA=<ACB:

 • ա) Շեղանկյան հանդիպակաց կողմերը հավասար են՝ AB=BC=CD=AD (քանի որ հավասար են բոլոր կողմերը):
 • բ) Շեղանկյան հանդիպակաց անկյունները հավասար են՝ A=CB=D
 • գ) Շեղանկյան անկյունագծերը հատման կետով կիսվում են՝ BO=ODAO=OC
 • դ) Շեղանկյան կողմին առընթեր անկյունների գումարը 180° է՝ A+D=180°
 • ե) Շեղանկյան անկյունագծերը փոխուղղահայաց են՝ ACBD
 • զ) Շեղանկյան անկյունագծերը նաև անկյունների կիսորդներ են (անկյունները կիսում են)
 • է)  Անկյունագծերը շեղանկյունը բաժանում են չորս հավասար ուղղանկյուն եռանկյունների՝ ABOCBOCDOADO եռանկյունները հավասար ուղղանկյուն եռանկյուններ են:

Читать далее

Խնդիրների լուծում առաջին աստիճանի հավասարումների համակարգերի օգնությամբ (Տեսական նյութ)

Երկու անհայտներով համակարգերի միջոցով հաճախ հաջողվում է լուծել տեքստային խնդիրներ:
Խնդրի լուծումը կարելի է բաժանել երեք քայլի.
 • առաջին քայլ՝ համակարգի կազմում
 • երկրորդ քայլ՝ համակարգի լուծում  
 • երրորդ քայլ՝ խնդրի պատասխանը 

Читать далее

Ամփոփիչ աշխատանք / հանրահաշիվ-երկրաչափություն / 30.10

 1. Գտեք երկու փոփոխականով հավասարման երեք լուծումներ. x+y-5=0:

3+2-5=0

5+0-5=0

1+4-5=0

 1. Գրեք համակարգի հավասարումներում անհայտների գործակիցները և ազատ անդամները.

{7x-y=0

{3x-y+12=0

 • x=7; 3
 • y=-1; -1
 • ազատ անդամ =12

Читать далее