Защищено: Հանրահաշիվ (նախագիծ)

Это содержимое защищено паролем. Для его просмотра введите, пожалуйста, пароль:

Երկրաչափություն 12.12 (Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները )

Թեորեմ: Եթե մի եռանկյան կողմն ու նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին ու նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:

Untitled

Читать далее

Երկրաչափություն 11.12 (Վերհիշում ենք տեսական մասը)

1Թեորեմ 

Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունները հավասար են:

 

Թեորեմ

Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին տարված կիսորդը նաև միջնագիծ է և բարձրություն:

1

Читать далее

Հանրահաշիվ 10.12 (Տարբերության քառակուսին)

Հետևյալ ակնհայտ հավասարություններից՝ (a-b)2=(a-b)(a-b)=aa-ba-ab+bb=a2-2ab+b2 ստանում ենք՝   (a-b)2=a2-2ab+b2

Այս հավասարությունը անվանում են տարբերության քառակուս բանաձև:

Այս բանաձևը նույնպես հաճախ կիրառվում է հաշվարկների պարզեցման համար, օրինակ՝ 492=(50-1)2=502-2*50*1+12=2401:

Առաջադրանքներ

1) Բարձացրեք քառակուսի.

  1. (a-b)2=a2-2ab+b2
  2. (x-4)2=x2-8x+16
  3. (1-m)2=1-2m+m2
  4. (6-p)2=36-12p+p2
  5. (2a-3)2=4a2-12a+9
  6. (4x-2y)2=16x2-16xy+4y2
  7. (a-b2)2=a2-2ab2+b4
  8. (x3-y)2=x6-2x3y+y2
  9. (m3-n2)2=m6-2m3n2+n4
  10. (a3-2b)2=a6-4a3b+4b2

Читать далее

Հանրահաշիվ 09.12. (Գումարի քառակուսին)

Ըստ սահմանման`                   (a+b)2=(a+b)(a+b)

Օգտվելով բազմանդամը բազմանդամով բազմապատկելու կանոնից՝ ստանում ենք՝

(a+b)2=(a+b)(a+b)=aa+ab+ba+bb=a2+2ab+b2

Այսպիսով՝  (a+b)2=a2+2ab+b2 հավասարությունն անվանում են գումարի քառակուսու բանաձև:

Գումարի քառակուսու բանաձևը հաճախ կիրառվում է հաշվարկների պարզեցման համար, օրինակ՝ 512=(50+1)2=502+2*50*1+12=2601: Читать далее

Երկրաչափություն 05.12 (Հավասարասրուն եռանկյուն )

ՍահմանումԵռանկյունը կոչվում է հավասարասրուն, եթե նրա երկու կողմերը հավասար են: Հավասար կողմերը կոչվում են սրունքներ, երրորդ կողմը` հիմք:

1

Սահմանում Եռանկյունը, որի բոլոր կողմերը հավասար են, կոչվում է հավասարակողմ եռանկյուն:

Читать далее

Երկրաչափություն 04.12 (Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները)

1Սահմանում 1  Եռանկյան գագաթը հանդիպակաց կողմի միջնակետին միացնող հատվածը կոչվում է եռանկյան միջնագիծ:

Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի 3 միջնագիծ:

 

1Սահմանում 2 Եռանկյան անկյան կիսորդի այն հատվածը, որ միացնում է գագաթն ու նրա հանդիպակաց կողմի կետը, կոչվումէ եռանկյան կիսորդ:

Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի երեք կիսորդ:

1Սահմանում 3 Եռանկյան գագաթից հանդիպակաց կողմն ընդգրկող ուղղին տարված ուղղահայացը կոչվում է եռանկյան բարձրություն:

Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի երեք բարձրություն:

Читать далее