Հայաստանում հանդիպող թռչունները (առցանց նախագիծ 13.04-17.04)

Ամբողջ աշխարհում գոյություն ունի մոտ 10 672 թռչունների տեսակ: Հայաստանում կա ավելի քան 350 թռչունների տեսակ, որից 96-ը գրանցված է  Հայաստանի կարմիր գրքում:

Բալոբան

Читать далее