Հայերենի ֆլեշմոբ (նոյեմբեր)

Ո՞ր բառը չկա հայերենում։

 • հնգակի
 • երկակի
 • քառակի
 • միակի
 • եռակի

Ո՞ր տարբերակում են տեղադրվող բոլոր ձևերը ճիշտ ․․․ համար, ․․․ հիշեցնել, ․․․ գիրք  Читать далее

Հայերենի ֆլեշմոբ (հոկտեմբեր)

1479730755_1440744083_logo

 1. Նշված բառաձևերում արմատներ գտի՛ր և դրանցով մեկական բառ կազմի՛ր: Գրքասեր, սիրասուն, սնահավատ, երեսուն:

Գրապահարան, սիրավեպ, հավատախնդիր, երեսատեղ

 1. Ո՞ր բառն է ավելորդ: ա) վարդագույն, մոխրագույն, լավագույն, շագանակագույն, ծիրանագույն

բ) բալենի, վայրենի, խնձորենի, տանձենի, սալորենի

 1. Յուրաքանչյուր ստացված բառի մեջ մեկ տառ փոխելով` տուն բառից ստացի՛ր դար բառը:

Читать далее

Հայերենի ֆլեշմոբ (սեպտեմբեր)

1479730755_1440744083_logo

 1. Տրված բառերի տառերից նոր բառե՛ր ստացիր: Քերծե, վայրագ, սրբել, ռիթմ, ոսոխ, նյութ, շանթ, ճագար, «մահիճ»:
 • Քերծե — ծեր
 • Վայրագ – արագ, վայր
 • Սրբել – սեր, բեր
 • Ռիթմ — թիմ
 • Ոսոխ –սոխ, ոխ
 • Նյութ – թույն, ութ
 • Շանթ – թան
 • Ճագար – ճրագ, ճար
 • «մահիճ» — մահ

Читать далее

Февральский флешмоб по русскому языку

e2bc39869106696e5c962bd241e0b3f31.Найдите эквивалент русской пословице “два сапога — пара” среди приведенных ниже английских пословиц:

а) Птицы одинакового оперенья держатся вместе.

б) Не стоит пороха и дроби.

в) Чёрная овца в семье.

г) У него ещё за ушами не просохло. Читать далее

Флешмоб по русскому языку

e2bc39869106696e5c962bd241e0b3f3

 1. Как вы понимаете выражения «шиворот-навыворот» и «от ворот поворот»? Переведите эти слова на родной язык, используя, если можно, фразеологизм.
 • Шиворот-навыворот — Наизнанку, наоборот, в неправильном порядке. թարսուշիտակ
 • От ворот поворот — выставить за дверь, прогнать,  дать отрицательный ответ на просьбу. Դուռը ցույց տալ մեկին

Читать далее

Անգլերենի ֆլեշմոբ

1479730755_1440744083_logoԹվերով համարակալված նախադասությունները շարունակեք տառերով նշված նախադասություններով. a. so we took some hamburgers. b. because Jane doesn’t want to water the flowers. c. with my family and friends. d. the sun was shining, the water was warm and nice. e. but didn’t have enough money. Читать далее