Բնակչության վերարտադրությունը

Դասի հղում

1․ Բնակչության վերարտադրության վրա ի՞նչ գործոններ են ազդում։

Բնակչության վերարտադրության վրա ազդում են ինչպես բնական-կենսաբանական, այնպես էլ տնտեսական, մշակութային, հոգեբանական գործոնները: Թեև ծնունդը և մահը իրենց էությամբ կենսաբանական գործընթացներ են, սակայն դրանց վրա որոշիչ ազդեցություն են թողնում հասարակական գործոններն ու պայմանները:

Читать далее

Реклама

Աշխարհի բնակչության թիվը և շարժը

Դասի հղումը

1. Ինչպե՞ս են որոշում բնակչության թիվը։

Բնակչության  թվի  և  կազմի  վերաբերյալ  հավաստի  տեղեկություններ  ստանալու  համար  աշխարհի գրեթե բոլոր պետություններում պարբերաբար (հինգ կամ տասը տարին մեկ) կազմակերպվում  են  ընդհանուր  մարդահամարներ։ՄԱԿ-ի  փորձագետները,  ի  մի  բերելով  բոլոր  երկրների  մարդահամարների  տվյալները,  ստանում  են  աշխարհի  բնակչության  ընդհանուր  թիվը: Читать далее

Աշխարհի պետությունների խմբավորումն ու տիպաբանությունը

Դաս 4. Աշխարհի պետությունների խմբավորումը (էջ 10)

1. Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ տարածքի մեծության խմբերի՝

Նիդերլանդներ, ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Պակիստան, Մոնղոլիա, Հայաստան, Ուկրաինա, Արգենտինա, Մոնակո, Անդորրա, Իսրայել, Ռուսաստան, Նիգերիա, Ավստրալիա, Կամերուն։

գերխոշոր խոշոր միջին փոքր
Ռուսաստան Նիգերիա Նիդերլանդներ Անդորրա  
Ավստրալիա  Պակիստան Հայաստան Մոնակո
Արգենտինա Ուկրաինա Իսրայել  
Իրան Ֆրանսիա
Մոնղոլիա Կամերուն
Գերմանիա

Читать далее

Հասարակականաշխարհագրության ուսումնասիրման առարկան, խնդիրները և նշանակությունը

Դասի հղումը

1․ Նշել 5 բնական գիտություն, որոնք կապված են աշխարհագրության հետ 

 • Երկրաբանություն
 • հնագիտություն և պատմություն
 • բնագիտություն
 • քարտեզագրություն
 • աստղագիտություն

Արշավին անհրաժեշտ պարագաների ցանկ

40779043_1826131400827125_5855311567263891456_n

 1. Ուսապարկ
 2. Դեղատուփ
 3. Ջրաման
 4. Անձրևապաշտպան թիկնոց
 5. Արևապաշտպան գլխարկ կամ գլխաշոր
 6. Ձմեռային գլխարկ
 7. Արևային ակնոց
 8. Լապտեր
 9. Քարտեզ և կողմնացույց
 10. Միջատներին վանող նյութ
 11. Լուցկի և կրակայրիչ
 12. Գրպանի դանակ
 13. Ֆոտոխցիկ
 14. Պոլիէթիլենային տոպրակներ աղբի համար
 15. Անձնական հիգիենայի պարագաներ