Գյուղատնտեսություն (Գարնանային արձակուրդ )

98_main1. Որո՞նք են գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալները:

Գյուղատնտեսության զարգացման նախադրյալներն են` բարենպաստ եղանակաին պայմաններ, հողի մշակում՝ չոր հողերի արհեստական ոռոգում, գերխոնավ հողերի չորացում, քարքարոտ հողերի քարամաքրում,  ռելիեֆ, պահանջարկ:

2. Ի՞նչով է գյուղատնտեսությունը տարբերվում տնտեսության այլ Ճյուղերից:

  • Գյուղատնտեսության արտադրանքը զիջում է աշխարհի արդյունաբերությանը, բայց ճյուղում զբաղվածների թվով զգալիորեն գերազանցում է արդյունաբերությանը:
  • Ի տարբերություն արդյունաբերության, որի տեղաբաշխումը «կետային» է (արդյունաբերական ձեռնարկություն, հանքավայր կամ դրանց խումբ), գյուղատնտեսության տեղաբաշխումը համատարած է (դաշտեր, գոտիներ, տնկատափեր, արոտավայրեր և այլն):

Читать далее

Համաճարակը և տնտեսությունը (աշխարհագրության առցանց ուսուցում)

Արդյունաբերության ճյուղերը՝իմ տեսադասը:

Ուսումնասիրել այժմ ստեղծված ճգնաժամային- համաճարակային իրավիճակը, ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել երկրների միջև գործող առևտրատնտեսական կապերի հարցում։ Առևտրատնտեսական կապերի խզումը , ի՞նչ հետևանք է թողել, և կթողնի տվյալ երկրների տնտեսության, այս կամ այն ոլորտի վրա։

Читать далее

Մետաղաձուլություն և մեքենաշինություն (նախագիծ)

  • Ուսումնասիրել  աշխարհի երկրների մեքենաշինական ձեռնարկությունների զարգացման նախադրյալները։

Տարբեր երկրների մեքենաշինական ձեռնարկությունների զարգացման նախադրյալներն են  գիտատարությունը, աշխատատարությունը, հումքատարությունը:Ինչպես նաև մեքենաշինության զարգացման մակարդակը, համապատասխան բարձր որակավորում ունեցող մասնագները, արտադրանքի սպառողականությունը, շուկայի առկայությունը նույնպես կարևորեն:

  • Համամեատել մեքենաշինության զարգացման տեմպը՝  նախորդ ժամանակներից մինչև մեր օրերը։

Նախորդ ժամանակներում մեքենաշինությունը ավելի քիչ զարգացած էր: Մեքենաշինությունը որպես արդյունաբերության ճյուղ ձևավորվել է 18-րդ դարում, բարձր տեմպերով զարգացել սկզբում Մեծ Բրիտանիայում, Արևմտյան Եվրոպայի մյուս երկրներում, ապա՝ ԱՄՆ-ում։ Ետպատերազմյան տարիներին այն նույնպես արագ էր զարգանում, որի շնորհիվ մեծ չափերով ընդլայնվել ու կատարելագործվել է մեքենաշինության տեխնիկական բազան, բարձրացել երկրի պաշտպանունակության մակարդակը։

Читать далее

Մետաղաձուլություն և մեքենաշինություն

1. Ի՞նչ դեր ունի մետղաձուլությունը ժամանակակից կյանքում և տնտեսության մեջ:

Մետաղաձուլությունը մեծ դեր է խաղում ժամանակակից կյանքում և տնտեսությունում: Դրա շնորհիվ էտեղի ունենում մեքենաշինությունը,  որի մեջ մտնում  է տրանսպորտային միջոցների կառուցումը:

2. Ի՞նչպիսի փոխադարձ կապեր կան մեքենաշինության և մետաղաձուլության միջև:

Նրանք փողկապակցված են, քանի որ մետաղաձուլությունը մեքենաշինության հիմնքն է:  Читать далее

Արդյունաբերություն

81_mainԱրդյունաբերությունը նյութական արտադրության ամենախոշոր և տեխնիկապես կատարելագործված ճյուղն է: Արդյունաբերության բաժինը համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքում ամենամեծն է:

Արդյունաբերության ճյուղերը խմբավորում են նաև ըստ դրանց ձևավորման ժամանակի: Առանձնացվում են հին, նոր և նորագույն ճյուղերը: Читать далее

Քննարկվող հարցեր (աշխարհագրություն)

1․Ինչպե՞ս են  պետությունները խմբավորվում։

Աշխարհագրության մեջ ընդունված է պետությունների խմբավորում կատարել ըստ հետևյալ հատկանիշների.

  • պետական տարածքի մեծություն,
  • բնակչության թիվ,
  • պետական կառուցվածք,
  • աշխարհագրական դիրք,
  • սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակ:

Читать далее