Մակաբուծների առաջացրած հիվանդություններ

Հելմենթոզը առաջանում է բույսերի, մարդու և կենդանիների օրգանիզմում մակաբույծ որդերի (հելմինթների) ներթափանցումից։

Ըստ մակաբույծ որդերի տեսակի, ճիճվային հիվանդություններ լինում են տրեմատոդոզներ, ցեստոդոզներ, նեմատոդոզներ և այլն։ Մարդկանց մոտ առավել հաճախ հանդիպում են․ տրեմատոդոզներից՝ օպիսթորխոզը, ֆասցիոլոզը, ցեսաոդոզներից՝ դիֆիլոբոթրիոզը, հիմենոլեպիդոզը և այլն:

Օպիսթորխոզ

Читать далее

Տափակ որդեր , մակաբուծ որդեր՝սպիտակ պլանարիա, լյարդի ծծան:

Q_kGOZE97uAՏափակ որդերը  բազմաբջիջ կենդանիներ են որոնց մարմինը տափակ են: Տափակ որդերը ապրում են քաղցրահամ ջրերում և ծովերում: Նրանցից շատերը պարազիտներ են և ապրում են կենդանիների և մարդկանց օրգանիզմներում: Մեզ հայտնի են և 7000-ից ավելի տեսակներ:

Պլանարիան 1−2 սմ երկարությամբ տերևաձև որդ է, բնակվում է մեծամասամբ լճակներում, գետերի հատակին: Հիմնականում վարում է թաքնված կենսակերպ: Սպիտակ պլանարիա կարելի է գտնել նաև քարերի մեջ, ջրի մեջ գտնվող տերևների, կոճղերի ստորին մակերեսներին: Պլանարիայի մարմինը ամբողջությամբ պատված է թարթիչներով, որը դյուրացնում է տեղաշարժումը: Մարմնի հետևի ծայրը սուր է, իսկ առջևի հատվածը լայնացած է և կողքերին կրում է մեկական փոքրիկ շոշափուկանման ելուստ: Читать далее

Ахтамар

DYCrFZ5X0AUHLWk1. Прочитайте текст

2. Опишите Тамар и Азата

Тамар— Глаза Тамар сияли как звезды в ночи, а кожа белела как снег на горах. Смех ее журчал и звенел, как вода родника.

Азат— Азат был бедным, ничего не имел на свете кроме красоты, силы и отваги

3. Прочитайте и выучите наизусть отрывок

Читать далее

Գործնական քերականություն 17.02.

Թվականների հետ անորոշ առումով դրված գոյականները եզակի, որոշյալները  հոգնակի թվով են գործածվում:

Քանակային բաշխում արտահայտվող բաշխական թվականները կազնում են թիվ ցույց տվող բառի  կրկնությամբ կամ նրան ական ածանց ավելացնելով: Բաշխական թվականների հետ գոյականները գործածվում են հիմնականում եզակի թվով:

1.Փակագծում տրված բառերը գրի՛ր կետերի փոխարեն՝ դնելով պահանջված թվով:

Այն ժամանակ Լեհաստանում ապրում էր (ապրել) հարյուր տասնինը վայրի ցուլ (ցուլ ) որից (որ) չորսը պահվում էին  (պահվել) փորձատեսությունում, յոթը՝ կենդանաբանական այգիներում, իսկ հարյուր ութ  ցուլ (ցուլ) կա՛մ արգելանոցներում էր ապրում (ապրել), կա՛մ ազատ արածում էր (արածել)՝ որտեղ որ պատահեր, բայց և անտառային նախարարության մշտական հսկողության տակ էին (եմ): Читать далее

Հանրահաշիվ 17.02. (Խորանարդների գումարը)

221. Լրացրեք բացթողումները՝ կիրառելով խորանարդների գումարի բանաձևը.

ա) (x + y) գ (x2 − xy + y2) = x3+y3

բ) m3 + n3 = (m+n)(m2-mn+n2)

222. Գրառեք.

  • ա) a-ի խորանարդը — a3
  • բ) x-ի և y-ի գումարը — x+y
  • գ) a-ի քառակուսու և a-ի ու b-ի արտադրյալի տարբերությունը — a2— ab
  • դ) x-ի և y-ի տարբերության լրիվ քառակուսին — (x-y)2
    Читать далее

Բազմաբջիջ կենդանիներ

Բազմաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորությունը կազմում են զարգացման առավելագույն աստիճանի հասած կենդանի օրգանիզմները: Բազմաբջիջ կենդանիների հիմնական կարգաբանական տիպերը և դասերը, սկիզբ առնելով միմյանցից, հասել են զարգացման բարձրագույն աստիճանի: Բազմաբջիջ կենդանիներից օղակավոր որդերը սկիզբ են տվել առավել կատարյալ մյուս բոլոր օրգանիզմներին: Միջատները հանդիսանում են բնության մեջ ամենաբազմազան օրգանիզմները, ձկները, իրավամբ, ջրային տարածության տիրակալներն են: Բազմաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորությունից մարդը ներկայանում է որպես բնության զարդ ու կատարելություն:

3.png

Читать далее