Երկրաչափություն 25.09 (Կետ, ուղիղ, հատված)

  1. Տարեք ուղիղ, այն նշանակեք a տառով, նշեք այդ ուղղի վրա գտնվող A և B կետեր և նրա վրա չգնվող P, Q, և R կետերը: օգտագործելով = և ≠ պայմանանշանները՝ նկարագրեք A, B, P, Q, R կետերի և a ուղղի փոխադարձ դասավորությունը:

1

A,B ∈ a

P,Q,R ∉ a

Читать далее

Մուշեղ Գալշոյան «Սպասում»-առաջադրանքներ

  1. Բացատրի՛ր հետևյալ բառերը՝վնգստալ, գոցել, ապրուստ, ճկուն
  • վնգստալխղճալի ձայնով կաղկանձել,
  • գոցելփակել,
  • ապրուստապրելու միջոցների ու հնարավորությունների ամբողջությունը,
  • ճկունհեշտ ճկվող: 
  1. Տրված բառերը բաժանի՛ր բաղադրիչների՝հյուրանոց, լուսամուտ, հնամաշ, վիճակախաղ, ոտնաման, հուսախաբ, դժկամորեն, հայկական, անպատճառ:

Читать далее

Կետեր, ուղիղներ և հատվածներ (տեսություն)

Taisnes_punkti.png

Կետերը նշանակում են լատիներեն մեծատառերով, իսկ ուղիղները՝ փոքրատառերով: Կետի և ուղղի փոխադարձ դասավորվածությունը բառերով կարելի է նկարագրել տարբեր ձևերով.

  • 1. կետը գտնվում է (ընկած է) ուղղի վրա կամ ուղիղն անցնում է (տարված է) կետով,
  • 2. կետը չի գտնվում (ընկած չէ) ուղղի վրա կամ ուղիղը չի անցնում (տարված չէ) կետով:

Читать далее