Переводы басен Вардана Айгекци

Басня №1.

«Лиса и волк с бумажкой» («Աղվեսը և թղթատար գայլը»).

Лиса нашла написанную бумагу, отнесла волку и сказала:

–  Столько времени проработала и задействовала ходотаев, и от князя для тебя бумагу достала о том, что каждая деревня, где бы ты ни появился, должна тебе дать овцу.

Таким образом обманула волка и вместе пошли в деревню, лиса села на холм, а бумагу отдала волку. Когда волк зашел в деревню, на него набросились собаки и люди, его искусали и поколотили. И еле  уцелевший и окровавленный волк дошел до лисы. Читать далее

Ստեփան Զորյան «Պապն ու թոռը»

Ստեփան Զորյան «Պապն ու թոռը»

Հարցեր և առաջադրանքներ:

Անծանոթ բառերը դուրս գրի՛ր և բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

  • կապա  — Տղամարդու զգեստ
  • չուխա — Բրդյա նուրբ կտորից կարվող երկար վերարկու
  • ոտնամաններ — Ոտքի զանազան հագնելիքների ընդհանուր անվանումը
  • գերանդի — Երկար կոթի վրա ամրացվող սուր՝ խոտ և հացաբույսեր հնձելու համար
  • բաղ — Այգի
  • hանդ — Դաշտ, արտերի ամբողջությունը

Читать далее

Исследовательская работа

Кто такие М. Гош и В. Айгекци?

nmvTz9l5-s0М. Гош родился предположительно в 1120 или 1130 (по другим данным – в 1140) в Гандзаке (ныне Гянджа, Азербайджан), где получил первоначальное образование, а затем решил посвятить себя духовному призванию и принял монашеский сан.

Стремясь обрести новые знания, он отправился искать ученых-вардапетов, учился у Ованнеса Тавушеци и других ученых, получил звание вардапета. Однако и это не удовлетворило его, он переселился из Восточной Армении в Киликию, где, скрыв, что уже имеет ученую степень вардапета, продолжал учиться у виднейших ученых Черной горы. Читать далее