Февральский флешмоб по русскому языку

e2bc39869106696e5c962bd241e0b3f31.Найдите эквивалент русской пословице “два сапога — пара” среди приведенных ниже английских пословиц:

а) Птицы одинакового оперенья держатся вместе.

б) Не стоит пороха и дроби.

в) Чёрная овца в семье.

г) У него ещё за ушами не просохло. Читать далее

Մաթեմատիկա 26.02.2019

  1. Երեք ապրանքատար վագոններով տեղափոխում էին 1450 արկղ բեռ։ Ճանապարհին առաջին վագոնից 75 արկղ տեղափոխեցին երկրորդ  վագոն, 45 արկղ էլ տեղափոխեցին երրորդ վագոն։ Այն բանից հետո, երբ կայարաններից մեկում երրորդ վագոնից իջեցրին 250 արկղ, բոլոր երեք վագոններում եղած արկղերի քանակները հավասարվեցին։ Սկզբումքանի՞ արկղ կար վագոններից յուրաքանչյուրում։
  • 1450-250=1200
  • 1200:3=400
  • 400+250=650
  • 650-45=605 (III)
  • 400-75=325 (II)
  • 75+45=120
  • 400+120=520 (I)

Читать далее