Հաստատուն մագնիսներ

hand-holding-magnetՈրոշ նյութեր դեպի իրենց են ձգում տարբեր առարկաներ: Այդպիսի հատկությամբ օժտված մարմիններն անվանում են մագնիսներ: Հայտնի է, որ երկաթը, պողպատը և մի շարք այլ նյութեր մագնիսական երկաթաքարի ազդեցությամբ նույնպես մագնիսանում են: Իրենց մագնիսական հատկությունները երկար ժամանակ պահպանող մարմինները կոչվում են հաստատուն մագնիսներ:

Читать далее

Упражнения по русскому языку

Вставьте глаголы в нужной форме.

 • Я  хочу  поехать в Амстердам.
 • Он  успел  на автобус.
 • Снег  хрустит  под ногами.
 • Завтра мы  поедем  в деревню.
 • Когда ты  вернёшься  из Санкт-Петербурга?
 • Она вчера  узнала  новости.
 • Я  играю  в баскетбол послезавтра.

Читать далее

Հին Հունաստան : Պատմության արշալույսը: Հարցեր:

 1. Թվարկե՛ք և քարտեզի վրա ցո՛ւյց տվեք այն տարածքները, որտեղ բնակվել

են հին հույները: Հին հույները բնակվել են Բալկանյան թերակղզում:

 1. Հունական ի՞նչ ցեղախմբեր կարող եք հիշել: Աքայացիներ, դոյրեացիներ, հոնիացիներ, արխայկցիներ
 1. Ե՞րբ է ստեղծվել Կրետեի միասնական պետությունը: Ո՞րն էր դրա մայրա-

քաղաքը: Ք.ա. III հազարամյակիվերջին դրանք միավորվեցին միասնական պետության մեջ: Դրա մայրաքաղաքը Կնոսոսն էր: Читать далее

Ինքնուրույն աշխատանք (մաթեմատիկա)

1. Գտեք  104 թվի   3/4  մասը: (2 միավոր )

78

 2.Կատարե՛ք  հանում: (2 միավոր )

ա)  34 — (-7) =  41                                                   գ)  101- (-8)= 109

բ) -48 — (-25)= -23                                                   դ)  -17- ( -34) = 17 Читать далее

Լեզվական աշխատանք 199— 202

 1. Տրված բառերը՝ հոլովների անունները, բառակզմական վերլուծության ենթարկի՛ր և փորձի՛ր բացատրել իմաստները: 
 • Ուղղական-Ուղղ+ական
 • Տրական-Տր+ական
 • Բացառական-Բացառ+ական
 • Գործիական-Գործ+ական
 • Ներգոյական-Ներ+գոյ+ական

Читать далее