Մաթեմատիկա 594 -597, 603, 610

  1. Համեմատման նշաններից ո՞րը պետք է դնել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի ճիշտ համեմատում.
  • ա) (–4) · (–5) > 0
  •  դ) 2 · 3 * (–4) < (–2),
  • բ) (–8) · 5 < 0
  •  ե) 2 · (–20) = (–10) · 4,
  • գ) 7 · (–3) < (–2) · (–1)
  •  զ) (–12) · (–2) > 5 · (–1)։

Читать далее