Он живой и светится

pic_mainОдна́жды ве́чером я сиде́л во дворе́, во́зле песка́, и ждал ма́му. Она́, наве́рно, заде́рживалась в институ́те, и́ли в магази́не, и́ли, мо́жет быть, до́лго стоя́ла на авто́бусной остано́вке. Не зна́ю. То́лько все роди́тели на́шего двора́ уже́ пришли́, и все ребя́та пошли́ с ни́ми по дома́м и уже́, наве́рно, пи́ли чай с бу́бликами и бры́нзой, а мое́й ма́мы всё ещё не́ было…
И вот уже́ ста́ли зажига́ться в о́кнах огоньки́, и ра́дио заигра́ло му́зыку, и в не́бе задви́гались тёмные облака́ – они́ бы́ли похо́жи на борода́тых старико́в… Читать далее

Реклама

Тест часть 3. Русский язык

33. Я не знаю, как зовут … .
А. эта девушка
Б. этой девушки
В. эту девушку
Г. у этой девушки

34. … не учится в нашей группе.
А. эта девушка
Б. этой девушки
В. эту девушку
Г. у этой девушки Читать далее

Բնագիտություն. դասարանական աշխատանք

51922902_2044737568966506_283570787607117824_nԼրացրե՛ք նախադասւոթյունը:

  1. Մարմնի տաք կամ սառը լինելը որոշվում է նրա ջրմաստիճանով:
  2. Ջերմաստիճանը չափում են ջերմաչափով:
  3. Նյութի անցնումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում է գոլորշիացում:
  4. Այն ջերմաստիճաը, որի դեպքում հեղուկը եռում է, կոչվում է եռման ջերմաստիճան:
  5. Էլեկտրական հոսանքը  լիցքավորված մասնիկների ուղորդված շարժումն է:

Читать далее

Աշխարհի ճարտարապետական կառույցներ:

Նախագծի ընթացքում ուսումնասիրելու եմ աշխարհի զարմանահրաշ ճարտարապետական կառույցները, նրանց ստեղծման պատմությունը և այլ հետքրքիր տեղեկությունները: Նյութերը ընտրելու եմ նախապես և շաբաթվա ընթացքում աշխատելու եմ: Նախագիծը ներկայացնելու եմ ձայնագրության կամ տեսաֆիլմի տեսքով: Օգտվելու եմ համացանցից, գրքերից և այլ աղբյուրներից:  Կարծում եմ բոլորին, ով հետևում է իմ բլոգին, նույնպես հետքրքիր կլինի:

Լեզվական աշխատանք 184 — 190

  1. Տեքստում բոլոր գոյականները եզակի թվով են դրված: Որը պետք է հոգնակի դարձրու:

Աշխարհում թանգարաններ շատ կան, սակայն թերևս միայն Անգլիայում է ստեղծվել  ֆուտբոլին նվիրված թանգարան։Այս մարզաձևի սիրահարներն այստեղ կարող են  անցյալի նշանավոր մրցախաղերի  մասին ֆիլմերի, ֆուտբոլի պատմությանը  վերաբերող լուսանկարներ դիտել:  Թանգարանում հռչակավոր ֆուտբոլիստների մոմե արձաններով սրահ կա։ Այնտեղ ամեն ինչ ցուցադրվում ՝ հուշադրոշներ, գավաթներ, նույնիսկ ՝ Պելեյի շապիկը։

Читать далее