Задания по русскому языку

Задание 1. Ваш друг не знает, что подарить подруге на Восьмое марта. Напишите ему, как решил эту проблему герой рассказа «Мимозы». Данные вопросы помогут Вам написать об этом.

  • Что Андрей дарил Наташе раньше?
  • Что Андрей решил подарить Наташе на Восьмое марта? Почему?
  • Где Андрей искал подарок Наташе?
  • В цветочном магазине были мимозы?
  • О чём Андрей рассказал старику?
  • Кто продал цветы Андрею? Почему?
  • Почему Андрей ехал домой гордый и счастливый?

Читать далее

Реклама

Էլեկտրակայաններ

Էլեկտրական էներգիա ստանում են տարբեր տիպի է լեկտրակայաններում:

Ատոմակայաններ4bk5a2360a517a7jva_800C450

Ատոմային (միջուկային) էներգիան անջատվում է որոշ նյութերի (ուրան,պլուտոնիում) ատոմային միջուկների ճեղքման ընթացքում: Ատոմակայաններում այդ էներգիայի հաշվին էլեկտրաէներգիա է արտադրվում:

Ատոմակայանները կարող են օգտագործվել նաև ծովի ջրի աղազրկման և ջերմամատակարարման համար: Աշխարհում գոյություն ունեն ավելի քան 400 գործող ատոմակայաններ: Ատոմակայանները լինում են տարբեր, ըստ ռեակտորների տեսակի եւ քանակի:  Հայաստանումգործող Մեծամորի ատոմակայանի արտադրանքը  բավարարում է Հայաստանի բնակչության օգտագործվող էլեկտրաէներգիայի 40%–ը։ Читать далее