Մաթեմատիկա դաս 50

Կոորդինատային հարթություն

2) Ի՞նչ կենդանի է պատկերված (- 9; 5), (- 7; 5), (- 6; 6), (- 5; 6), (- 4; 7), (- 4; 6), (- 1; 3), (8; 3), (10; 1), (10; -4), (9; — 5), (9; — 1), (7; — 7), (5; — 7), (6; — 6), (6; — 4), (5; — 2), (5; — 1), (3; — 2), (0; — 1), (- 3; — 2), (- 3; — 7), (- 5; — 7), (- 4; — 6), (- 4; — 1), (- 6; 3), (- 9; 4), (- 9; 5). Աչք` (- 6; 5)2 Читать далее

Ինչո՞ւ են մարդիկ բղավում

shoutՄի օր ուսուցիչը հարցրեց աշակերտներին.

—  Ինչո՞ւ են մարդիկ վիճելիս ձայնը բարձրացնում:

—  Երևի մարդիկ կորցնում են հանգստությունը, — ենթադրեցին աշակերտները:

—  Բայց ինչո՞ւ ձայնը բարձրացնել, եթե երկրորդ անձնավորությունը քո կողքն է, — հարցրեց ուսուցիչը: Читать далее