Լեզվական աշխատանք՝ 154, 155, 157, 158, 159, 161

154. Բարդեցրու պարզ նախադասությունները ավելացնելով տրված բառերով կապվող նախադասություններ: 

  • Մարդը ջրի տակ րոպեից ավել չի կարող մնալ  և նա արագ դուրս է գալիս ջրից:
  • Մարդը ջրի տակ րոպեից ավել չի կարող մնալ, եթե նա առանց շնչելու հարմարանքի է:
  • Մարդը ջրի տակ րոպեից ավել չի կարող մնալ, որովհետև նա կարող է խեղդվել:
  • Մարդը ջրի տակ րոպեից ավել չի կարող մնալ, թեև լինում են բացառություններ:
  • Մարդը ջրի տակ րոպեից ավել չի կարող մնալ, իսկ ձուկը կարող է:

Читать далее

Реклама