Աղեր

Different-types-of-salts-800x510
Աղերը բարդ նյութեր են, որոնք կազմված են մետաղների ատոմներից և թթվային մնացորդներից։  Աղերն անվանելիս տալիս են նրա բաղադրության մեջ մտնող մետաղի և թթվային մնացորդի անունը։
NaCl — նատ րի ու մի քլո րիդ,
KNO3 — կա լի ու մի նիտ րատ,
CaSO4 — կալ ցի ու մի սուլ ֆատ

Читать далее

📌 2018-19 ուսումնական տարվա առաջին շրջանի Անհատական ուսումնական պլան