Ամբողջ թվերի հանումը

Իմանալով, թե ինչպես է կատարվում ամբողջ թվերի գումարումը` դժվար չէ հասկանալ, թե ինչպես պիտի կատարվի նրանց հանումը։

Բերենք օրինակ.

  • −3 − (+ 4) = −3 + (−4) = −7
  • −6 − (−7) = −6 + (+ 7) = 1
  • 5 − (−3) = 5 + (+ 3) = 8

Читать далее