Տրամաբանական մաթեմատիկա 2

1.Գտնել սխալը և կարմիր դարձնել

2 կմ = 1 կմ + 1 կմ 200 մ 2 կմ 350 մ + 645 մ = 3 կմ
8 կմ = 3 կմ + 4 կմ 900 մ 7 կմ 550 մ + 3 կմ 500 մ = 10 կմ
6 մ = 4 մ + 2 մ 50 սմ 2 մ 25 սմ + 74 սմ = 3 մ
12 սմ = 2 սմ + 10 սմ 6 մմ 2 սմ 2 մմ + 12 սմ 7 մմ = 15
14 դմ = 4 դմ + 10 դմ 7 սմ 2 մ 7 դմ + 15 մ 7 դմ = 18 մ

Читать далее

Կոմիտաս «Ճանապարհ»

Բարակ ուղին սողալով,
Ոտի տակին դողալով,
Ճամփի ծայրին բուսել է
Կյանքի ծառը շողալով։

Ի՜նչ լայն սիրտ է, որ ունի
Այս ճանապարհն Անհունի․․․
Մարդու, բույսի, գազանի
Եվ թևավոր թռչունի։

Հակադիր ամբողջ թվեր

Այն ամբողջ թվերը, որոնք կոորդինատային ուղղի վրա գտնվում են զրոյից միեւնույն հեռավորության վրա հակադիր ուղղություններով, կոչվում են հակադիր թվեր։

Օրինակ -5-ն ու 5-ը 0-ից գտնվում են 5 հեռավորության վրա, ուրեմն դրանք հակադիր թվեր են։

Հասկանալի է, որ յուրաքանչյուր ամբողջ թվի համար գոյություն ունի նրան հակադիր միայն մեկ թիվ։ Օրինակ՝ +7 թվին հակադիր է –7 թիվը, իսկ –7 թվին հակադիր է +7 թիվը։ Եվ ընդհանրապես ցանկացած +z եւ –z հակադիր թվերի համար ճիշտ են հետեւյալ հավասարությունները. Читать далее