Տնային աշխատանք 01.10.2018

1) Տրված են 5, 3,  +5, +10, 2, 0, +4, 3 թվերը: Նրանցից դո՛ւրս գրեք ամբողջ բացասական  թվերը:

2) Թվանշաններով և + կամ – նշանի միջոցով գրի՛ առեք բարձրությունները և խորությունները.

  • ա) Արագած լեռան բարձրությունը չորս հազար իննսուն մետր է։   +4092
  • բ) Մոնբլան լեռան բարձրությունը չորս հազար ութ հարյուր յոթ մետր է։ +4807
  • գ) Կազբեկ լեռան բարձրությունը հինգ հազար երեսուներեք մետր է։ +5033
  • դ) Բայկալ լճի խորությունը հազար վեց հարյուր քսան մետր է։ -1620
  • ե) Արաբական ծովի խորությունը հինգ հազար ութ հարյուր երեք մետր է։ –5803
  • զ) Ֆիլիպինյան իջվածքի խորությունը տասը հազար չորս հարյուր իննսունյոթ մետր է ։ -10498

Читать далее

Ամբողջ բացասական թվեր

Ցանկացած բնական թիվ մեկով մեծ է իրեն նախորդող թվից, այսինքն՝ ստացվում է նրան մեկ գումարելու միջոցով.

1 = 0 + 1, 2 = 1 + 1, 3 = 2 + 1, 4 = 3 + 1, 5 = 4 + 1, …

Հարց է ծագում՝ իսկ եթե հանենք 1, ի՞նչ կստացվի: Մենք գիտենք՝երբ ամենափոքր բնական թվից՝ 1-ից հանենք մեկ կսատանանք 0, իսկ երբ նույն տրամաբանությամբ շարունակենք և հաջորդ քայլում 0-ից հանենք 1 կստանանք այնպիսի թիվ, որն այսուհետ կանվանենք բացասական թիվ:  Читать далее

Բուլկին

42853829_1857898944317037_63004189525016576_oԿինն ու ամուսինը միասին ապրեցին 30 տարի: Ամուսնության 30 ամյակին կինը, ինչպես միշտ, թխեց բուլկի՝ նա թխում էր ամեն առավոտ, դա ավանդույթ էր: Նախաճաշին նա կտրեց բուլկին, երկու կոցմն էլ կարագ քսեց և, ինչպես միշտ, որոշեց ամուսնուն տալ վերին մասը, բայց ճանապարհի կեսից նրա ձեռքը կանգնեց…

Նա մտածեց. « Մեր ամուսնության 30-ամյակին ես ինքս եմ ուզում ուտել բուլկու այդ կարմրած մասը, ես երազել եմ այդ մասին 30 տարի: Ի վերջո, ես 30 տարի եղել եմ օրինակելի կին, ես մեծացրել եմ նրա համար  հիասքանչ որդիներ, եղել եմ հավատարիմ և լավ սիրուհի, վարել եմ տնտեսությունը, այդքան ուժ և առողջություն եմ ներդրել մեր ընտանիքի համար »: Читать далее