Տնային աշխատանք 18.09.2018թ.

  1. Կաթից ստացվում է 25% սեր, իսկ սերից ստացվում է 20% յուղ:Որքա՞ն յուղ կստացվի 300կգ կաթից:
  • (300×25):100=75կգ
  • (75×20):100=15կգ2. Գտե՛ք տառային արտահայտության արժեքը, եթե a = 7, b = 5.
  • 10 x (7 + 5) ։ 3=40
  • (7 – 5) x 4 + 7 x 5=43
  • (7 +5) x 4 + 2 x 7 ⋅ 5=118
  • (7  x 4 + 7 x 5) x 5=110

Читать далее