Տնային աշխատանք 12.09.2018թ.

  1. Ի՞նչէ հարաբերությունը, ինչպե՞ս են կոչվում հարաբերության անդամները:

Հարաբերությունը երկու թվերի քանորդն է. բաժանելին կոչվում է հարաբերության նախորդ անդամ, բաժանարարը՝  հարաբերության հաջորդ   անդամ, իսկ քանորդը՝հարաբերություն։

  1. Գտե՛քհարաբերությունը.

Читать далее

Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

Ֆիզիկական են անվանում այն երևույթները, որոնց ընթացքում  նյութերը մեկը մյուսի չեն փոխարկվում, այսինքն՝ նոր նյութեր չեն առաջանում:

Երբ տեղի է ունենում ֆիզիկական երևույթ, փոփոխության կարող են ենթարկվել  նյութի ագրեգատային վիճակը, խտությունը, առարկայի չափսը կամ ձևը, սակայն նյութի բաղադրությունը և կառուցվածքը անփոփոխ են մնում: Նոր նյութեր չեն առաջանում  նյութը հալեցնելիս, եռացնելիս, մանրացնելիս, պնդանալիս, մագնիսանալիս և այլն: Читать далее

About Myself

41520606_1836471513126447_6910678125307232256_n

My name is Tigran and I’m 10 years-old. I live in a small family.  My family consists of four members: my lovely mother, grandmother, grandfather and me. 

I  study in the middle school of Mkhitar Sebastasi Educational Complex. I like all the teachers and the way they explain the lessons. The school is very noisy, but it’s normal, because the school is big. At school, I like library, because there are a lot of good books and the Marble Hall.

I like reading, but I don’t have enough time for reading because I’m busy with my studies and hobbies. My hobby is swimming. I go in for swimming all year round for five years. I go to the swimming pool three times a week and spend a lot of time there. We study different styles of swimming for different distances. Judo, Chess and running marathons are also my hobbies.

In school I have many friends, but my main friends don’t study in the middle school of Educational Complex. I met them two years ago in the swimming pool and judo class. Their names are Harutyun, Varujan, Aren, David and Raffi. 

Հարաբերություններ

Շատ հաճախ երկու մեծությունների քանորդով կարելի է բնութագրել առարկայի այս կամ այն կարևոր հատկությունը։ Այդպիսի քանորդներն ընդունված է անվանել հարաբերություններ։ Բերենք օրինակներ։

  1. Շարժվող առարկայի արագությունը նրա անցած ճանապարհի և այն անցնելու ժամանակի հարաբերությունն է։
  2. Ճաշի համը մեծ չափով կախված է ճաշում պարունակվող մթերքների զանգվածի և օգտագործված աղի քանակության հարաբերությունից։
  3. Պողպատի որակը որոշվում է նրա մեջ պարունակվող երկաթի և ածխածնի զանգվածների հարաբերությամբ։
  4. Բազմաթիվ նշանավոր կառույցների և քանդակների գրավչությունը մեծապես պայմանավորված է նրանց մասերի չափերի հարաբերություններով։

Читать далее