Մաթեմատիկա 10.09.2018

Տառային արտահայտություններ

Շատ հարմար է գրառումները սեղմ ներկայացնել հատուկ նշանների միջոցով: Դրա լավագույն օրինակն է թվերի դիրքային գրառումը 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 թվանշաններով: Հիշենք նաև թվաբանական գործողությունների +, -,:, * նշանները, համեմատման  <, >նշանները և փակագծերը՝ ():

Օրինակ՝ այն պնդումը, որ քառասունյոթ և երեսուներկու թվերի տարբերությունը վեցով բազմապատկելու արդյունքը հավասար է իննսունի, այս նշանների օգտագործումով գրի կառնվի շատ պարզ. Читать далее

Реклама

Զևսը, Պրոմեթեյը, Աթենասն ու Մոմուսը

91386073_4711681_olimpԶևսը ստեղծեց ցուլին, Պրոմեթեյը՝ մարդուն, Աթենասը՝ տուն, և ընտրեցին նրանք Մոմուսին, որպես դատավոր: Նախանձեց Մոմուսը նրանց ստեղծածներին և սկսեց ասել. Զևսը սխալվեց, որ ցուլի աչքերը կոտոշների վրա չեն և նա չի տեսնում, ուր է խոցում; Պրոմեթեյը, որ մարդու սիրտը դրսից չէ և միանգամից հնարավոր չէ տարբերել չար մարդուն և տեսնել,  թե ում մոտ ինչ է հոգու մեջ; Աթենասն Читать далее