Jack and the beanstalk

Once upon a time there was a boy called Jack. He lived with his mother. They were very poor (աղքատ). All they had was a cow.

One morning, Jack’s mother told Jack to take their cow to market and sell (վաճառել) her. On the way, Jack met a man. He gave Jack some magic beans (լոբի) for the cow. Читать далее

Hamlet

Many years ago in Denmark (Դանիա) there was a prince called Hamlet. One day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and Hamlet is very sad. After this Hamlet’s mother, Gertrude, gets married again very quickly (արագ). She marries her husband’s (ամուսին) brother, Claudius, and Claudius is now the king! Читать далее

Ամառային առաջադրանքներ մայրենիից

8

  1. Գրեք, թե որ գիրքն եք կարդացել, ով է հեղինակը, ուրիշ ի՞նչ ստեղծագործություներ է նա գրալ:

Ես կարդացել եմ Ժյուլ Վեռնի «Տասնհինգամյա նավապետը» , («Հինգ շաբաթ օդապարիկով», «Նավապետ Գրանտի որդիները», «Քսան հազար լյո ջրի տակ»), Ջեք Լոնդոնի «Սպիտակ Ժանիքը» («Նախնիների կանչը», «Ծովագայլը», «Արևի որդին»), «Հին Հունաստանի և Հռոմի առասպելներն» և Քեյթ ԴիԿամիլլո «Էդվարդ Թուլեյնի զարմանալի ճանապարհորդությունը» («Դեսպերո մկնիկի արկածները», «Շնորհակալություն Ուինն — Դիքսի», «Միլա խոզուկի զվարճալի արկածները») գրքերը:

2. Գրքից դուրս գրեք գլխավոր հերոսին բնութագրող տողերը և գրեք, թե ձեր շրջապատում այդպիսի հատկանիշներ ով ունի, մի քիչ պատմեք այդ մարդու մասին: Читать далее